Stichting Pocorni International

Stichting Pocorni International is op 20 januari 1994 opgericht door nazaten van de eigenaren van plantage La Prospérité op Suriname. Het doel van de stichting is de verdere ontwikkeling van de groene economie in de regio Para in Suriname, en met name op de plantage La Prospérité. Zij beoogt hiermee het behoud van de aanwezige natuur voor een ieder die hiervan wil genieten. Daarnaast streeft de stichting er naar om in de toekomst de gemeenschap van Bersaba en La Prospérité zelfstandig in haar bestaan te laten voorzien middels eco-innovaties en door gebruik te maken van de resultaten die voorkomen uit eco-onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met diverse Hogescholen en Universiteiten.

Advies, teksten en vertaling

AZ Communicatie gaf advies aan Stichting Pocorni International omtrent de opzet en indeling van de website www.laprosperité.tour, een website waarmee de Stichting diverse jungle touren aanbiedt op plantage La Prosperité. 
Verder herschreef en corrigeerde AZ Communicatie de bestaande teksten en vulde de teksten waar nodig aan. Daarna verzorgde AZ Communicatie de vertaling voor de Engelstalige website.

Terug naar overzicht